Podmínky účasti akce: BONUS ZDARMA

Podmínky účasti akce: BONUS ZDARMA

pro 18 V akumulátorové nářadí Metabo v provedení bez akumulátoru* od 1. dubna 2024 do 15. prosince 2024

* kromě ruční/kontrolní lampy, napájecího adaptéru a akumulátorového vrtacího šroubováku BS 18

 

Účast v akci na bonus zdarma pro 18voltové akumulátorové nářadí Metabo v provedení bez akumulátoru (dále jen "akce") podléhá výhradně následujícím podmínkám. Účastí v propagační akci jsou tyto podmínky automaticky přijaty.

1) Organizátor

Pořadatelem akce je společnost Metabo s.r.o, Královická 1793, 250 01 Brandýs nad Labem, Česká republika (dále jen "pořadatel").

2) Účastníci

Účastí v této propagační akci účastník souhlasí s těmito podmínkami účasti. Akce se mohou zúčastnit osoby, které v době účasti na akci dosáhly věku 18 let a mají trvalé bydliště nebo sídlo v České.

Velkoobchodníci a maloobchodníci se nemohou akce zúčastnit.

 1. Vyloučení z propagace

  Pořadatel má právo vyloučit účastníky z propagační akce a vyloučit je z další účasti na takových akcích, pokud poskytnou nepravdivé nebo neúplné informace (viz mj. bod 4.3), manipulují s procesem účasti, zaviněně porušují pravidla účasti nebo se jinak pokoušejí ovlivnit účast nekalým nebo nedovoleným způsobem.

  Kromě toho se akce týká výhradně registrací provedených koncovými zákazníky. Registrace prostřednictvím specializovaného prodejce nebo na jeho adrese jsou z akce vyloučeny.

 2. Realizace a zpracování

  1. Účastník zakoupí 18voltové akumulátorové elektrické nářadí Metabo v provedení bez akumulátoru (kromě ruční/kontrolní lampy, napájecího adaptéru, akumulátorové tavné pistole a akumulátorového vrtacího šroubováku BS 18) u prodejce v České republice v období akce od 1. dubna 2024, 0:00 hodin do 15. prosince 2024, 23:59 hodin a poté musí toto akumulátorové elektrické nářadí zaregistrovat na http://www.metabo.com/serviceportal nebo v aplikaci Metabo nejpozději do 15. prosince 2024. Registrace musí rovněž proběhnout nejpozději do 4 týdnů od data nákupu. Při registraci je třeba nahrát doklad o koupi a zadat propagační kód "metabo100" a sériové číslo stroje. Poté si účastník může vybrat jeden z následujících dvou bonusů zdarma (do vyčerpání zásob) a obdržet je zdarma: Li-Power akumulátor 18 V 4,0 Ah nebo základní sadu 1x Li-Power akumulátor 18 V

- 2,0 Ah + nabíječka SC 30. Bonus zdarma bude obvykle odeslán do 20 pracovních dnů od úspěšné registrace na adresu v České republice, kterou účastník uvedl při registraci. Další dohody mezi účastníkem a organizátorem a mezi účastníkem a prodejcem, u kterého bylo 18 V akumulátorové nářadí zakoupeno, tím nejsou dotčeny.

  1. Počet bonusů zdarma je omezen na maximálně 5 na jednoho účastníka.

  2. Účastník je povinen zjistit, zda zakoupené akumulátorové elektrické nářadí je reklamním nářadím. Seznam zúčastněného propagačního nářadí naleznete na metabo.com/batterypromotion. Pro zjištění, zda se jedná o propagační nářadí, lze kontaktovat také prodejce.

  3. Pro zpracování jsou od účastníka vyžadovány následující údaje: V případě potřeby je třeba uvést: titul, jméno, příjmení, adresu, firmu, e-mailovou adresu a doklad o zaplacení faktury. Za

skytnutých údajů odpovídá účastník.

4.5) Platba v hotovosti, vlastní odběr nebo výměna bonusu zdarma jsou vyloučeny.

 1. Předčasné ukončení povýšení

  Kampaň bude probíhat ve výše uvedeném období. Pořadatel si vyhrazuje právo akci zcela nebo částečně zrušit nebo ukončit. Této možnosti organizátor využije zejména v případě, že z určitých důvodů, např. z technických nebo právních důvodů, nebude možné zaručit řádné a regulérní provedení akce.

 2. Ochrana údajů

  Osobní údaje poskytnuté účastníkem písemně, zejména jméno a příjmení, adresu, e-mailovou adresu a případně firmu, zpracováváme a používáme pro účely řádného zpracování základního smluvního vztahu v souladu s čl. 6 odst. 1b GDPR, včetně zaslání bezplatného dárku a pokud je to nezbytné z důvodu právních nebo zákonných předpisů, např. vůči finančnímu úřadu za účelem dodržení lhůt pro uchovávání údajů. Jakékoli další použití osobních údajů účastníka se uskuteční pouze s jeho dobrovolným souhlasem.

  Pokud je v rámci kampaně učiněno prohlášení o souhlasu, platí čl. 6 odst. 1a GDPR je právním základem pro zpracování údajů na základě souhlasu. Souhlas se zpracováním údajů pro reklamní účely lze kdykoli odvolat, např. písemně na adrese Metabo s.r.o., Královická 1793, 250 01 Brandýs nad Labem, Česká republika, e-mailem na adrese info@metabo.cz nebo kliknutím na odkaz pro odhlášení na konci každého reklamního e-mailu.

  Údaje poskytnuté účastníkem nebudou předávány třetím stranám, pokud to není nezbytné pro realizaci kampaně nebo zasílání Metabo newsletteru a pokud k předání neexistuje povolení k ochraně osobních údajů.

  Další informace o ochraně osobních údajů naleznete na webových stránkách pořadatele: metabo.com/dsgvo.

   

 3. Právní prostředky

  Právní prostředky jsou vyloučeny.

 4. Rozhodné právo

  Tyto podmínky účasti a celý právní vztah mezi účastníkem a organizátorem se řídí výhradně právem Spolkové republiky Německo.

 5. Doložka o oddělitelnosti

  Pokud jednotlivá ustanovení podmínek účasti jsou nebo se stanou neplatnými, nemá to vliv na platnost ostatních podmínek účasti.

 6. Změny podmínek účasti

Podmínky účasti může pořadatel kdykoli změnit bez zvláštního oznámení.